Mons AkademiMons Akademi
 • Bize Ulaşın
 • info@monsakademi.com
 • +90 224 451 6667
  +90 224 451 MONS
Kapat

Eğitim

KALİTE MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİ


Kalite Mühendisliği Eğitimi

Kalite Mühendisliği Eğitimi

Kalite Mühendisliği kurum ve kuruluşların stratejik planlama, pazarlama, ürün planlama, ürün tasarımı, üretim gibi süreçlerini en doğru, en efektif ve en etkin şekilde planlamasını, uygulanmasını, uygulama ardından performanslarının izlenmesini sağlar. Kalite Mühendisliği; sürekli iyileştirme için de ayrıca birçok yönetimsel ve istatistiksel araç sunar.

 

Kalite Mühendisi Yetiştirme Programı; ürün/hizmet ve süreç kalitesini belirlemek, ölçmek ve iyileştirmek isteyen kişi ve kuruluşların ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde dizayn edilmiştir. Bu program ile otomotiv sektöründeki kuruluşlarda kalite yönetim ve iyileştirme faaliyetlerinin planlama ve uygulanmasında liderlik yapabilecek bilgi seviyesine ulaşmış Kalite Mühendisleri yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

 

Kalite mühendisinin/yöneticisinin görevi nelerdir?

 

Kısacası şirketlerin kalite süreçlerini yöneten kalite mühendisleri/yöneticileri; öncelikle ürün tasarlama, üretim ve pazarlama gibi süreçlerin stratejik planlamasını hazırlar, daha sonra rollerin dağıtımını yaparak uygulanmasına öncülük eder ve son olarak çıkan verileri değerlendirerek gerekli iyileştirmelerin yapılmasına katkı sağlar.

 

 

 
 1. Kaliteye giriş, Kalite Yönetim Sistemi  prensipleri
 2. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardı ve örnekli açıklamalar 
 3. İç Tetkikçi Eğitimi 
 4. Süreçlerle Yönetim ve Yönetim Sistemleri dökümantasyonu
 5. ISO 14001Çevre Yönetim Sistemi Standardı ve örnekli açıklamalar
 6. ISO 45001 İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı ve örnekli açıklamalar
 7. Kalite Kültürü ve İletişim 
 8. Problem Çözme Metodları ve Sürekli İyileştirme Prensibi
   
   
   
   
   
   
   

 

Eğitim Detayı

 

 
 1. Kaliteye giriş, Kalite Yönetim Sistemi  prensipleri
 

Ø  ISO 9001:2015Yönetim Sisteminin anlaşılması 

 • Kalite deyince ne anlıyoruz? 
 • Yönetim Sistemlerine göre Kalite

Ø  Kalite nedir? Zamanla gelişimi nasıl oldu?

Ø  Kalite Yönetim Sistemi nedir? 

Kalite Yönetim Sistemi  prensipleri

 • Müşteri Odaklılık
 • Liderlik
 • Çalışan katılımı
 • Risk bazlı düşünme
 • Proses/süreç bazlılık
 • Ölçüme/veriye dayanan bilgi
 • Tedarikçi ilişkileri
 • Sürekli iyileştirme

Ø  Sistemin oluşturulan dökümantasyonunun tanıtılması

Ø  ISO 9001:2015 Standardına uygun bir KYS’nin organizasyona potansiyel faydaları

 

 1. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardı ve örnekli açıklamalar 
 • Kapsam 
 • Atıf yapılan doküman/standartlar 
 • Terimler ve tarifler 
 • Organizasyonun içeriği/Kuruluşun Bağlamı 
 • Liderlik 
 • Planlanma 
 • Destek 
 • Operasyon 
 • Performans değerlendirme 
 • İyileştirme 

 

 

 
 1. İç Tetkikçi Eğitimi 

 

 • Terimler
 • Tetkik Türleri
 • Denetimlerde Görev Alanlar ve Sorumlulukları
 • Denetim Aşamaları
  • Planlama 
  • Hazırlık
  • Uygulama
  • Raporlama
  • Takip ve kapatma
 
 1. Süreçlerle Yönetim ve Yönetim Sistemleri dökümantasyonu
 • Tanımlar, Kavramlar ve Süreç türleri
 • Neden Süreç Yönetimi?
 • Süreçlerin Temel Özellikleri
 • Süreç Öğeleri ve Süreçlerin tanımlanması
 • Süreç Haritası ve İş akış Şemaları
 • Süreçlerin Dökümantasyonu
 • ISO 9001:2015’e göre Süreç örnekleri
 • Süreç İyileştirme 
 • Performans Göstergeleri
 
 1. ISO 14001Çevre Yönetim Sistemi 
 • ISO 14001:2015Yönetim Sisteminin anlaşılması 
  • Neden ISO 14001 kuruyoruz? 
  • Çevre nedir?
  • Çevre Yönetim Sistemi nedir? 
  • ISO 14001 prensipleri
   • Çevre Politikası
   • Çevre Planı
   • Uygulama
   • Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler
   • Yönetimin Gözden Geçirmesi

 

 • ISO 14001 Kalite Yönetim Sistemi Standardı ve örnekli açıklamalar 
  • Kapsam 
  • Atıf yapılan doküman/standartlar 
  • Terimler ve tarifler 
  • Organizasyonun içeriği/Kuruluşun Bağlamı 
  • Liderlik 
  • Planlanma 
  • Destek 
  • Operasyon 
  • Performans değerlendirme 
  • İyileştirme 
 
 1. ISO 45001 İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemi 
 • ISO 45001’in oluşum evresi 
 • OHSAS 18001 ile ISO 45001 arasındaki farklar
 • ISO 45001 İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı ve örnekli açıklamalar
  • Kapsam 
  • Atıf yapılan doküman/standartlar 
  • Terimler ve tarifler 
  • Organizasyonun içeriği/Kuruluşun Bağlamı 
  • Liderlik 
  • Planlanma 
  • Destek 
  • Operasyon 
  • Performans değerlendirme 
  • İyileştirme 
 1. Kalite Kültürü ve İletişimi
 • Kalite Sistemini Kurmak
 • Öğrenen kurum
 • Örgüt kültürü
 • Faydalı sorular
 • Etkin bir kalite yönetim sistemi
 • Kalite kültürünü yerleştirmek için koşullar

 

 1. Problem Çözme Metodları ve Sürekli İyileştirme Prensibi
 • Kalite Çemberleri 
 • Akış diyagramı,
 • Balık kılçığı diyagramı
 • Pareto diyagramı
 • Dağılım diyagramı
 • Histogram ve kontrol grafikleri
 • İlişki diyagramı
 • 5N-1K
 • Matris diyagramları
 • Beyin fırtınası
 • Problem çözmede yalın araçlar, Kaizen

 

 

 

 

 

 

 

BU EĞİTİME KİMLER KATILABİLİR?

 

- Tüm mühendislik mezunları ve öğrencileri,

- Kalite departmanlarında görev alanlar,
- Kalite mühendisliği mesleğini edinmek istenler,
- Kendi şirketlerini geliştirmek isteyenler
- Kalite konusuna meraklı olan herkes bu eğitime katılabilir.
 
 
 
EĞİTMENİMİZ
 
 
Müge Balkış

 

Ülkemizde eğitimini aldığı branşta uzun yıllar çalışıp uzmanlaşma şansını bulmuş bir tekstil mühendisiyim (Uludağ Üniveristesi 97 mezunu).

İş yaşamıma Rekor Dokuma ile başlayıp, İplik Üretimi yapan bir firma olan Durak Tekstil’de, üretim mühendislik yaparak mesleğe başladım. Bu süreçte ISO9001, ERP implamantasyonu, Maliyet düşürme ve Werner verimlilik projelerinde bilfiil görev aldım. (1998-2010). Firmanın reorganizasyonunu gerçekleştiren ekipte 10 yıl çalıştıktan sonra, Çin ünitesinin (üretim) kurulumu ve sistemin yerleştirilmesinden sorumlu olarak 2 yıl Çin'in Hangzhou bölgesinde görevlendirildim. ISO9001 belgesini orada da alarak görevi Çinli mühendislere teslim ettim.

2008-2009 krizleri sonrasında üretimden uzaklaşarak, Uzakdoğu'dan örme kumaş ithalatı yapan bir firmada ithalat tecrübesi edindim. Bu esnada Dış Ticaret Eğitimi’ni tamamladım. (Tedarikçi seçme, değerlendirme, numune yönetimi ve fuar takibi, pazarlık ve lojistik süreçleri, stok ve sipariş takibi ile ithalat prosedürünün takibi-Enditeks, Bursa, 2010-12)

Ayrıca İstanbul'da bir firmaya part time kalite laboratuvarı ve TQM toplam kalite sistemi konusunda 2 yıl boyunca danışmanlık yaptım. Danışmanlıkla başladığım bu firmada Fabrika Müdürü olarak 4 yıl görev aldım. (Özen İplik- Istanbul, 2012-2016)

Görev aldığım tüm firmalarda sisteme yönelik sorgulama, Süreç Analizleri, çalışanların eğitim düzeyinin geliştirilmesi şeklinde proje yaklaşımı ile görev yaptım. Bu noktada farklı dil ve kültürde dahi çalışma ortamı bulmak, beni kariyerimde cesaretlendirici bir rol oynamıştır. Bilgi ve deneyimimi Yönetim Danışmanlığı yaparak değerlendirmek istedim, Yönetim Danışmanları Derneği tarafından açılan Yönetim Danışmanlığı Eğitimi’ni tamamlayarak bu mesleğe adım attım. Halen derneğin Yönetim Kurulu’nda aktif olarak görev almaktayım.

 

Kalite Yönetim Sistemleri de benim yönetme biçimimin prensiplerini oluşturması açısından rehber niteliğinde olduğundan; ISO9001-14001-45001 Başdenetçilik ve ISO 27001 Bilgi Güvenliği Başdenetçilik Sertifikalarını edindim. Halen serbest olarak Yönetim Danışmanlığı ve BTYS firması için danışmanlık, Tüv-Austria CICERT, VeriCert firmaları için denetçilik yapmaktayım.

 

Yıldız Teknik Üniversitesi/TÜV Akademi işbirliği ile düzenlenen Kalite Yöneticisi Yetiştirme Programı ve TÜV-Akademi’ye ait 20’ye yakın Kalite Yönetim Sistemi ve İç denetçilik eğitiminin yanı sıra, ihtiyaç duyan bir çok firma ile de kurumsal eğitimlerin sunumunu gerçekleştirdim.

Daha Fazla Bilgi Al