Mons AkademiMons Akademi
 • Bize Ulaşın
 • info@monsakademi.com
 • +90 224 451 6667
  +90 224 451 MONS
Kapat

Eğitim

YARATICI DRAMA EĞİTMENLİĞİ


Yaratıcı Drama Eğitmenliği

Yaratıcı Drama Eğitmenliği

Dramanın Türkiye’de yaygınlaştırılmasında büyük bir çaba ve emek harcayan Prof. Dr. İnci San dramayı, “doğaçlama ve rol oynama gibi tiyatro ve drama tekniklerinden yararlanılarak, bir grup çalışması içinde katılımcıların bir yaşantıyı, olayı, fikri, eğitim ünitesini, soyut bir kavramı, davranışı eski bilişsel örüntülerinin yeniden düzenlenmesi yoluyla ve gözlem, deneyim, duygu ve yaşantıların gözden geçirildiği oyunsu süreçlerde anlamlandırılması, canlandırılmasıdır. Ancak, yaratıcı eğitsel drama çalışmaları 1) tiyatro yapmak 2) oyunculuk değildir” olarak tanımlamaktadır. 

         İnsan, doğduğu andan itibaren, her şeyi yaşayarak, yaparak, deneyimleyerek öğrenmektedir. Bebeklikten çocukluk evresine kadar her davranışı ve edimi önce gözlemler, anlamlandırır ve en sonunda uygulayarak tecrübe edinir. Ancak, çocukluk evresinden itibaren, kurallar, dersler, sınavlar ve ne yazık ki ülkemizde uygulanan ezberci klasik eğitim sayesinde kendine has yetenekleri, yaratıcılıkları ve düşünceleri ötelemeye başlar. Drama işte tam da bu noktada devreye girer. Çocukluk döneminden itibaren her yaşta, yeni keşifler ve bakış açılarını, doğduğu anda yaptığı edimle öğretir. Yani, yaşayarak, yaparak, deneyimleyerek. Yani aslında bir nevi dramayla. 

        Dramayla birey önce konu hakkında düşünür, planlar, organize eder ve ortaya koyduğu düşüncesini eylemlere dönüştürerek uygular. Bu eylemleri yaparken, bedenini, duygularını, mimiklerini, devinimlerini kullanır. Yani kısaca “Kendini Eylemleştirir”. Böylece birey; kendine ait duyguların, düşüncelerin farkına varır; kontrol edebilir, isterse değiştirebilir, ifade edebilir. Yeni düşüncelerle, kendini sorgular, yeniler ve geliştirebilir. Böylelikle kendinin farkına varıp, eksikleriyle yüzleşip, yeteneklerini geliştirip, kuvvetlendirir. Bu da dramanın en etkili ve kalıcı bir eğitim yöntemi olduğunun kanıtıdır.  

        Drama, sanat-oyun-eğitim kullanıldığı bir disiplindir. Tiyatro çalışması değildir. Bir prova süreci gerektirmez. Sahneye koymak gibi bir amacı yoktur. İstenildiği takdirde yapılan çalışmalar, sahneye aktarılabilir. 

        Drama eğitimi almak için bir yetenek aranmaz. Drama eğitimini; her branştan ilkokul, ortaokul, lise ve rehberlik öğretmenleri, öğretmen adayları, eğitim alanında çalışanlar, insan kaynakları eğitmenleri, çocuk gelişim uzmanları, psikologlar, aile danışmanları, masal anlatıcıları, masal ve oyun terapistleri, her bölümden üniversite öğrencileri, anne-babalar ve drama eğitimine ilgi duyan herkes alabilir. Şirket çalışanlarının eğitiminde (kurumsal eğitimler), okullarda verilen her derste, müze ve sanat eğitiminde drama kullanılabilir ve daha etkin, kalıcı öğrenme sağlanır. 

Drama Eğitiminin Faydaları 

          Drama çalışmaları, bireyi mutlu eder, eğlendirir. Birbirini tanımayan bir grubun hızlı bir şekilde kaynaşmasına olanak sunar. Etkin ve hızlı bir iletişim kurulmasını sağlar. 

          Drama çalışmalarında katılımcılar, günlük stres ve sorunlardan uzaklaşırlar. Sadece (çocukken olduğu gibi) oyunun dünyasına girerler. Böylelikle, bireyde rahatlama ve sağlıklı, kontrollü boşalım sağlar. Olumlu duygular keşfetmesine olanak verir. 

         Dramada lider ve katılımcılar, bireye ait her duyguya ve ürüne saygı duyar. Dramada önemli olan süreçtir. Bu da bireyi rahatlatır ve utangaçlık, çekingenlik vb. olumsuz duygulardan arınmasını sağlar. Daha fazla sürece katılmasını destekler.

         Bireyin kendi yolculuğuna çıkmasına olanak sağlar. Yapılan çalışmalarla, kendine ait keşifler yapar. Güzel sanatlar konusunda ilgi uyandırır ve kendi yeteneğini keşfettirir. 

         Drama, merak uyandırır. Daha önce hiç dikkatini çekmeyen konular hakkında düşünmeyi sağlar. Böylelikle, bireyin algısı yükselir ve hayata bakışı değişmeye başlar. 

         Drama yönteminde bütün duyu organları etkin bir şekilde kullanılmaktadır. Bunun sayesinde, bireyin dikkat, algılama, dinleme, konuşma, bedenini de kullanarak anlatma ve yorumlama gibi iletişim becerileri gelişir. Kendini, sorunlarını, düşüncelerini ifade etmeyi; yorumlamayı keşfeder. 

         Drama oyun oynayarak yapıldığından soyut, teorik olay ve kavramların anlaşılıp somutlaştırılmasına yardımcı olur. Böylece olaylar karmaşık bile olsa birey kolayca anlar ve yorumlar, çatışmalarla olumlu biçimde baş etmesini öğrenir. 

         Bireyin hayal gücünü geliştirir ve zenginleştirir. Sanat eserlerine ilgi uyandırır ve farklı bakmayı öğretir. 

         Bireye eleştirel düşünme yeteneğinin gelişmesine katkıda bulunur. Birey, olaylara ve hayata eleştirel bir gözle bakmayı, yorumlamayı öğrenir. Eleştirel yorumlarını ortaya koyarken, kendi duygularını rahatlıkla ifade eder. 

         Drama çok önemli bir öğrenme yoludur. Drama aracılığıyla birey, olaylar ve durumları, bunların arasındaki bağlantıları kolayca öğrenebilir. Böylece bireyin problem çözme yeteneği gelişir ve kendi ayakları üzerinde durabilme becerisi kazanır.

        Bireylerde estetik duygusunun ve bilincinin geliştirir. Bireyin iyi, güzel, doğru gibi kavramları daha sağlıklı algılayıp, yorumlamasını destekler. 

          Drama grupla yapılan bir çalışma olduğundan katılımcıların, iş birliği yapma, sosyal ilişkiler, iletişim kurma gibi sosyal yönlerinin gelişmesine katkıda bulunur. Grup içerisinde bir birey olarak çalışmayı keşfeder. 

          Empati kurma becerisini geliştirir. Gerek grup içinde yaptığı çalışmalarla gerekse yapılan doğaçlamalarla karşısındaki bireyin olayları algılama ve sunma becerilerine tanık olur. 

         Kişilerin kendini sözel, sözel olmayan veya çeşitli sanatsal yollarla ifade edebileceğinin de farkına vardırır. 

        Dört temel dil becerisini (konuşma, dinleme, okuma, yazma) geliştirir. 

        Etik değerleri geliştirir. 

        Kendine güven duymayı, karar verebilmeyi ve kararlarını ifade edebilmeyi geliştirir. 

        Kaslarını hareket ettiren yeni yöntemleri bulmayı, denemeyi ve bedenini çok yönlü geliştirmeyi sağlar. 

        Hata yapma korkusu olmaksızın yeni davranışlar geliştirmeyi sağlar. 

Kurs Kazanımları Nelerdir? 

        Drama, her yaşa uygulanabilir. Her yaştan bireye, yeni kapılar açabilir. Drama, bir nevi oyun da denilebilir. Ancak sadece drama oyunu oynatmak drama çalışması yapmak demek değildir. Drama, bir amaç doğrultusunda, tiyatro tekniklerinden faydalanılarak yapılandırılmış oyunların, belli bir kural dahilinde oynatılmasıyla yapılır. Bunun için birçok oyuna, teknik bilgisine ve elbette yaratıcı drama lider vasfına sahip olmak gerekmektedir. Heybenizdeki drama oyunu ne kadar fazla olursa, drama planı hazırlarken o kadar yaratıcı ve üretici olabilirsiniz. 

Sizler için hazırladığımız videolarda; 

Dramanın ne olduğunu ve ne olmadığını, 

Yaratıcı drama liderinin/öğretmeninin vasıflarını, 

Bir drama oturumunun aşamalarını, 

Drama programının nasıl oluşturulması gerektiğini, 

Dramayı hangi disiplinlerle kullanabileceğini, 

Drama tekniklerinin neler olduğunu ve nerelerde kullanılabileceğini, 

Özel ve okul öncesi eğitiminde dramadan nasıl faydalanabileceğini örneklerle açarak anlattık. Ayrıca, her canlı bağlantıda, katılımcılarla yeni oturum planları yaparak; plan oluşturma pratiği elde edeceğiz. Yüz yüze eğitimlerde, katılımcıların hazırladıkları planları uygulamalarına olanak sağlanacaktır. Böylelikle, yaratıcı drama lideri olarak, ilk oturumlarını gerçekleştirme şansı elde edebileceklerdir. Bu eğitim sayesinde, birçok özel ve devlet okulunda her seviyeye ve her derste drama dersleri verebilir, derslerinizde dramayı kullanabilir, çeşitli drama atölyeleri düzenleyebilir, sanat kurumlarında, müzelerde çalışmalar yapabilir, insan kaynakları eğitim departmanlarıyla, danışmanlık firmalarıyla drama çalışmaları düzenleyebilirsiniz. Ayrıca, masal anlatımında, dramayı da kullanabilirsiniz.DERS İÇERİĞİ

 

 • Drama Nedir? Ne Değildir? 
 • Drama Öğretmeni Kimdir? 
 • Nasıl Olmalıdır? 
 • Drama Ve Tiyatro Arasındaki Farklar
  Drama Planı Nedir, Nasıl Oluşturulur? 
 • Isınma Çalışmaları Nasıl Yapılır? 
 • Örnekleriyle Anlatımı
  Asıl Çalışma Nedir, 
 • Hangi Çalışmalar Olur? Örnekleriyle Anlatımı 
 • Değerlendirme Aşaması Nedir, Nasıl Olmalıdır? Örnekleriyle Anlatımı 
 • Drama Tekniklerinin Ayrıntılı Anlatımı ve Kullanılacak Yerler 
 • Dramanın Farklı Disiplinlerle Kullanılması 
 • Dramanın Edebiyat İle Yolculuğu 
 • Dramanın Resim Sanatıyla Yolculuğu 
 • Drama ve Dans Çalışmaları 
 • Drama ve Orff 
 • Drama ve Kukla Çalışmaları 
 • Drama Ritüel, Mit ve Mitoloji Çalışmaları 
 • Müzede Drama Uygulamaları 
 • Eğitimde Drama Çalışmaları 
 • Kurumsal Eğitimlerde Drama Çalışma Örnekleri 
 • Özel Eğitim Sınıflarında Drama Uygulamaları 
 •  Okulöncesinde Drama Çalışmaları
  Dramanın Amaç ve Araç Olarak Kullanılması 
 • Tüm içerik örneklerle anlatılmıştır. Ayrıca katılımcılarla, birçok drama oturum planı, oyunları paylaşılacaktır.

 

 

KİMLER KATILABİLİR?

 

Drama eğitimi almak için bir yetenek aranmaz. Drama eğitimini; 

• Her branştan ilkokul, ortaokul, lise ve rehberlik öğretmenleri, 

• Öğretmen adayları, 

• Eğitimin her alanında çalışanlar, 

• İnsan kaynakları eğitmenleri, 

• Çocuk gelişim uzmanları, 

• Psikologlar, 

• Aile danışmanları, 

• Masal anlatıcıları, 

• Masal ve oyun terapistleri, 

• Her bölümden üniversite öğrencileri, 

• Anne-babalar 

• Ve drama eğitimine ilgi duyan herkes alabilir. 

Şirket çalışanlarının eğitiminde (kurumsal eğitimler), okullarda, kurslarda verilen her derste, müze ve sanat eğitiminde drama kullanılabilir ve daha etkin, kalıcı öğrenme sağlanır. 

Yaratıcı Drama eğitimimiz 100 saat 2 aylık bir programdır. Program sonunda başarılı olan kişilere Altınbaş Üniversitesi ve de ULUSLARARASI onaylı, Dünya'nın her yerinde kullanabileceği Yaratıcı Drama Sertifikası verilecektir.

 

Daha Fazla Bilgi Al